ശ്രദ്ധിക്കുക...

‘മുഖാമുഖം’ ശബാബ് വാരികയില്‍ വരുന്ന ചോദ്യോത്തര പംക്തിയാണ്. ശബാബിന്റെ ചീഫ് എഡിറ്റര്‍, ‘മുസ്‌ലിം’ എന്ന തൂലികാനാമത്തിലാണിതെഴുതുന്നത്. പ്രിന്റഡ് എഡിഷന്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്പെടണമെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. കമെന്റുകള്‍ ആശാവഹമെങ്കിലും ഇതൊരു വാദപ്രതിവാദത്തിനുള്ള വേദിയല്ല തന്നെ. ഇത് വായിക്കുന്നവര്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങള്‍ക്ക്, 'Mukhamukham', Shabab Weekly, Markazudawa, RM Road Kozhikode, 673 002 എന്ന വിലാസത്തിലോ shababweekly@gmail.com എന്ന ഈ മെയിലിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

മൂല്യശോഷണം പലിശ വാങ്ങാന്‍ മതിയായ ന്യായമാണോ?


പ്രോവിഡന്റ്‌ ഫണ്ടിന്റെ പലിശയെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയില്‍ മൂല്യശോഷണം മൂലമുള്ള നഷ്‌ടം പലിശ മുഖേന നികത്താമെന്ന്‌ സൂചിപ്പിച്ചു കണ്ടു. മൂല്യശോഷണം ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ നഷ്‌ടം നികത്താന്‍ ബാങ്ക്‌ പലിശ സ്വീകരിക്കുന്നത്‌ അനുവദനീയമാകുമോ?
മബ്‌റൂക്‌ കോഴിക്കോട്‌

യാതൊരു വിധ പലിശയും ഒരു സത്യവിശ്വാസി വാങ്ങി അനുഭവിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന്‌ തന്നെയാണ്‌ `മുസ്‌ലിമി'ന്റെ അഭിപ്രായം. എന്നാല്‍ സാധാരണഗതിയില്‍ ഹറാമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധിതാവസ്ഥയില്‍ അനുവദനീയമാകും. പ്രോവിഡന്റ്‌ ഫണ്ടില്‍ നിര്‍ബന്ധമായി നിക്ഷേപിക്കേണ്ടി വരുന്ന തുകയുടെ പലിശ സ്വീകരിക്കാന്‍ ആരും നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്നില്ലെങ്കിലും അത്‌ സ്വീകരിക്കാത്തപക്ഷം മൂലധനത്തിന്റെ ഗണ്യമായ ഭാഗം മൂല്യശോഷണം മുഖേന നഷ്‌ടപ്പെടുക എന്നത്‌ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്‌നം തന്നെയാണ്‌. അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്‌ ഈ പംക്തിയില്‍ എഴുതിയത്‌. നിര്‍ബന്ധമായതില്‍ കൂടുതല്‍ തുക പി എഫില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നവര്‍ക്കോ ബാങ്കില്‍ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നവര്‍ക്കോ നിര്‍ബന്ധിതാവസ്ഥയിലെ ഇളവ്‌ ബാധകമല്ല. ഇങ്ങനെ പണം നിക്ഷേപിക്കാന്‍ ആരും നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്നില്ലല്ലോ. കൈയില്‍ കിട്ടുന്ന പണം മൂല്യശോഷണം നേരിടാത്ത വിധം ബിസിനസിലോ ഷെയറിലോ ഭൂമിയിലോ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ വിശ്വാസികളുടെ മുമ്പില്‍ അവസരങ്ങള്‍ തുറന്നുകിടക്കുന്നുണ്ട്‌.

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍‌:

Followers -NetworkedBlogs-

Followers